Kosmisch en Kunst

Kosmisch onderwijs

Naast leergebieden als taal, rekenen en lezen is binnen het montessorionderwijs kosmische opvoeding en - onderwijs een belangrijk leergebied. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken aangeleerd.

Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling afhankelijk is. In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Met kosmisch onderwijs en kosmische opvoeding wordt al in de peutergroep begonnen.

De lessen worden altijd voor de hele groep gegeven, waarna de kinderen de lessen individueel of in groepjes kunnen verwerken.
 
Kosmisch en kunst:
Binnen het kosmisch onderwijs hebben we de creatieve vakken ( muziek, beeldend vormen, dans, drama, cultureel erfgoed, film en letteren) geïntegreerd. Als er in de bovenbouw bijvoorbeeld gesproken wordt over de Egyptenaren, dan maken de kinderen bij beeldend vormen een symbolisch portret van een Egyptische God, spelen ze op djembées op het ritme van Afrika, en maken een levend standbeeld van sfinxen bij drama. Alles hangt daardoor op een logische manier samen en kinderen leren zowel met hun hoofd als met hun hart en handen.